Pályázat - „Értékre fel!”
Kedvezményezett neve:DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Projekt azonosító száma:EFOP-3.7.3-16-2017-00006
A projekt címe:„Értékre fel!”- programok az egész életen át tartó tanuláshoz a DMK egységeiben
A szerződött támogatás összege:79.071.370 Ft
A támogatás mértéke:100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma:2020.04.30.
A projekt tartalmának bemutatása

Az „Értékre fel!”- programok az egész életen át tartó tanuláshoz a DMK egységeiben című projekt elsődlegesen debreceni helyszínen valósul meg. A projektgazda a Debreceni Művelődési Központ, amely 11 telephelyen lát el közművelődési feladatokat és támogatja a helyi kulturális hagyományokat a lakosság művelődési szükségleteinek megfelelően, segítve ezzel a helyi társadalom kapcsolatrendszerét, közösségi életét és érdekérvényesítését.

A 24 hónapon keresztül zajló projekt átfogó célja, hogy biztosítsa Hajdú-Bihar megye és különösen Debrecen város lakossága számára az egész életen át tartó tanulás lehetőségét különféle nonformális tanulási formákon keresztül. A projekt hosszútávú célja a lakosság körében elterjeszteni és igénnyé tenni a tanulás, a művelődés, az ismeretszerzés fontosságát, ezzel hozzájárulva életminőségük fejlesztéséhez.

A projekt keretében megvalósuló részcélok: kompetencia fejlesztés, különös tekintettel az állampolgári, kommunikációs, idegennyelvi, digitális és munkaerő-piaci kompetenciákra, kultúra bázisán megszerzett készségek hasznosítása a munkaerőpiacra és a társadalmi, ill. közéletbe való visszatérés érdekében, a formális oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése a tanulási tevékenységek és a tanulás tanulása által.

A projekt elsődleges célcsoportja Debrecen város lakossága, különös tekintettel a köznevelésben részt nem vevők, valamint a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűek köre.

A projekt keretében összesen 929 tanulási alkalom valósul meg 29 különböző tanulási program által. A különböző módszertannal bíró tanulási formák között vannak havi szakkörök (pl. fafaragó, mentálhigiénés szakkör), kompetenciafejlesztő szaktáborok (pl. alkotótábor, hagyományőrző tábor), műhelyfoglalkozások (pl. prevenciós, közbiztonsági), tanfolyamok (pl. nyelvi, informatikai, kulturális örökség), klubfoglalkozások (pl. néptánc), előadássorozatok (pl. öko gazdaság, egészségmegőrzés). A projekt tevékenységrendszere a célcsoport igényeinek (életkor, érdeklődési terület, iskolázottság) figyelembe vételével került összeállításra, amelyben szerepelnek tartalmi-módszertani szempontból új és megújuló programok is.