Visszalépés / Közösségek
Debreceni Nyugdíjas Klub

Helyszín: Belvárosi Közösségi Ház
Időpont: hétfőnként 14.00-16.00
Vezető neve: Nagy Barna

A Debreceni Nyugdíjas Klub a város legnagyobb létszámú és legaktívabb civil szervezete. A tagok száma az 1989. szeptember 22-i megalakulása óta 70 főről közel 400 főre emelkedett. A klubot 15 fős elnökség irányítja társadalmi munkában.
A klub célja:

  • a közösség részére megfelelő információt adni a nyugdíjasokat érintő témákról,
  • színvonalas, és változatos programokon keresztül biztosítani a szabadidő kulturált, hasznos és egészséges eltöltését, a hagyományápolást,
  • megteremteni a többségében egyedül élő idősek részére az egymásra figyelő és egymást segítő közösséghez való tartozás lehetőségét,
  •  teret adni baráti kapcsolatok kialakítására.

    A foglalkozások minden hétfőn 14 órakor kezdődnek a Debreceni Művelődési Központ Pódiumtermében. A találkozások alkalmával - a célok elérése érdekében, az értékteremtés elvének figyelembe vételével - előre meghatározott programok megvalósítására kerül sor. Az események változatosak, hogy a tagok mindegyike megtalálja az érdeklődési körének megfelelőt.

    Szerveznek ismeretterjesztő előadásokat, amelyek tematikája felöleli az egészségügy, a szociális gondozás, a házi betegápolás, az otthoni segítségnyújtás, a Vöröskereszt, a fogyasztóvédelem és a bűnmegelőzés területét.

A kulturális programok keretében megemlékeznek a magyar történelem nagyjairól, évfordulókról, vallási és más ünnepekről.
A klubon belül több kulturális csoport működik.
 Az „Őszidők Kórus” 22 éves múlttal rendelkezik, jelenleg 40 tagja van, rendszeresen fellépnek a nyugdíjas szervezet rendezvényein. Felkészültségük és munkájuk színvonalát mutatja, hogy több belföldi és külföldi meghívásnak tesznek eleget, valamint önálló koncerteket is adnak.
A „Táncos lábú szuper nagyik” tánccsoport 5 éve alakult, folyamatosan bővítik tánctudásukat és számaikat. Előadásaikkal hozzájárulnak az egyes kulturális programok színesítéséhez.
A klubon belüli az irodalombarátok és a verset szerető nyugdíjasok megalakították a „Versbarátok klubját”. Találkozásaik alkalmával - többek között - segítik egymás felkészülését az egyes programokon való szereplésre. Legnagyobb részt közülük kerülnek ki az egyes megemlékezések és ünnepi rendezvények összeállítói, fellépői, szereplői.
Az előzőeken túl több olyan csoportjuk működik, amelyek tagjai nem meghatározott rendszerességgel, hanem alkalomszerűen gyűlnek össze, például a számítógépes ismeretek, kézimunka, gyöngyfűzés tanulása, illetve egyéb ismeretek bővítése céljából.
A klub teret enged a tagok tehetségének, alkotásainak a bemutatására.
A nyugdíjasok az általuk készített munkákat (fotó, festmény, kézimunka, különböző ajándéktárgyak) kiállításokon mutathatják be. Több tagnak, több alkalommal önálló kézműves kiállítása is nyílt.
A nyugdíjasok között találhatók olyan vers és prózaírók, akiknek művei a könyvtárakban, és könyvesboltokban is fellelhetők. Az egyes foglalkozásokon lehetőség nyílik saját irodalmi alkotás megismertetésére.
A negyedévente megrendezendő Ki, mit tud? is jó alkalom a bemutatkozásra, a tehetségek megismerésére.
A kulturális programokat a hagyományőrzés és a hagyományápolás figyelembe vételével szervezik. Ezt szolgálja a szép magyar nóták, népdalok, táncok előadása, a különböző versenyeken való részvétel, valamint a kiállított tárgyak is. Évente több alkalommal rendeznek jó hangulatú zenés-táncos összejöveteleket.
Az egészség megőrzését szolgálják a sport rendezvények. Pl.: Generációs sportnap, Gyalogló világnap, Gyalogló klub, stb. Ezen kívül több belföldi és határon túli kirándulás szervezése.
A klub szoros baráti kapcsolatot ápol több megyei és határon túli nyugdíjas szervezettel.
Nyitott szervezet, jó kapcsolatot tart fent a Nyosszal, a Megyei Szövetséggel, az állami szervekkel és a civil szervezetekkel, beleértve az egyházakat is. A társadalmi igényként jelentkező generációs kapcsolatok kialakítása érdekében a klub 2014-ben együttműködési megállapodást kötött több oktatási intézménnyel.
Az együttműködés kiterjed a szabadidő, a kultúra, a sport, a hagyományőrzés, és a hagyományápolás területére. A klub népszerűségét a színvonalas és változatos programoknak, valamint a jó közösségnek köszönheti.

Debrecen 2014. június 30.

                                                                                                 Nagy Barna
                                                                                                    elnök

Kiemelt partnerek
Minősített Közművelődési Intézmény
Cím: 4024 Debrecen, Piac u. 22.
E-mail: dmk@debrecenimuvkozpont.hu
Telefon: 06 (52) 413-939
Pf. 419

Felnőttképzési ny.sz: 00633-2008
Akkreditációs lajstromszáma: AL-2460

Kiemelt ajánlatunk
Hírlevél | Eseménynaptár
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Aktuális programok
KEDVELD FACEBOOK OLDALUNKAT
Kiemelt partnerünk
Poptörténeti emlékpont